Uppdrag

Till mina fasta uppdrag hör exempelvis redaktörskapet för magasinen Resmål Sverige och Skåne Gruppresan. Jag skriver årligen Västervik kommuns sommarbroschyr. Regelbundet författar jag pressmeddelanden, ansökningar, e-nyhetsbrev och rapporter för Malmö Turisms räkning. Jag handhar även somliga företags presskommunikation via MyNewsdesk. För företaget Contentors räkning gör jag översättningar och anpassningar från (främst) franska till svenska.