Uppdrag

Till mina fasta uppdrag hör exempelvis redaktörskapet för magasinen Resmål Sverige och Skåneresan. Regelbundet författar jag pressmeddelanden, ansökningar, e-nyhetsbrev, rapporter och webbsidetexter för Malmö Omvärld och Näringslivs räkning. Jag sköter även somliga företags presskommunikation via MyNewsdesk. För företaget Contentors räkning korrekturläser jag och gör översättningar och anpassningar från franska och engelska till svenska. Voilà!