Några ord om mina ord

Konsten att nå in
Det pratas ofta om ”konsten att nå ut med sitt budskap”. Men ärligt talat… det är ju faktiskt inte särskilt svårt. Åtminstone inte för den som besitter hyfsat med pengar och lite teknisk färdighet. Värre är det när det gäller att få budskapet att nå in.

”Det ska kännas underbart – inte stå underbart”
En bra början för en skribent som vill nå in är förstås att besitta språkkänsla och baskunskaper i stavning och grammatik. Gäller uppdraget att skapa texter som säljer utan att uppfattas som krängiga tarvas även viss finurlighet. Det är inte raketvetenskap att späcka en grammatiskt felfri text med ord som ”underbart” och ”fantastiskt”. Risken är ju bara att läsaren kvickt drar öronen åt sig. Det tricksiga består i att få det hela att kännas underbart och fantastiskt… utan att nämna just de orden.

Förkunskap om förkunskap
Skönheten ligger som bekant i betraktarens ögon. Precis hur ”skön” en text uppfattas beror en hel del på vem som läser den. Göran och Anita, 65+, attraheras knappast av samma locktoner inför en potentiell Gotlandssemester som deras barn gör. Att slå an tonen som når in handlar mycket om att ha en realistisk bild av den tänkta målgruppen och av hur de kan uppfatta ämnet. Sådant brukar lösa sig med en cocktail av erfarenhet, nyfikenhet, lite allmänbildning och fingertoppsfeeling.

Utifrån och in
Slutligen säger det sig ju självt att en text om Skåne för skåningar kräver andra grepp och insikter än en text om Skåne för upplänningar (som skåningarna kallar alla norr om länsgränsen). Och att leda en guidad tur för fransmän i Köpenhamn är förstås något helt annat än att göra det för svenskar. Und so weiter.

Jag har dokumenterat lång erfarenhet av att titta på saker och ting utifrån och in, allra helst när det gäller mina s k USP-ar: kunskap om svenska destinationer/svensk besöksnäring och kännedom om fransk marknad och kultur. I kombination eller var för sig!

Foto: Miriam Preis.